FORGOT YOUR DETAILS?

Photo Fight

การผจญภัยของกล้องถ่ายรูปตัวน้อยที่ต้องออกไปเผชิญโลกกว้างเพื่อหารายได้ให้ครอบครัว จะมีอุปสรรคแบไหนกำลังรอเขาอยู่ มาร่วมสนุกและผจญภัยไปด้วยกัน

TOP